• alle
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Logo Jusline

Oö. ERG - Oö. Einforstungsrechtegesetz

Landesgesetz über die Einforstungsrechte in Oberösterreich (Oö. Einforstungsrechtegesetz - Oö. ERG)

StF: LGBl.Nr. 51/2007 (GP XXVI RV 1087/2006 IA 1169/2007 LT 39; RL 85/337/EWG vom 27. Juni 1985, ABl.Nr. L 175 vom 5.7.1985, S. 40; RL 96/61/EG vom 23. September 1996, ABl.Nr. L 257 vom 10.10.1996, S. 26)