Kärntner Landesmusikschul-Förderbeitragsgesetz - K-LMFG

Inhaltsverzeichnis

K-LMFG
merken

InhaltsverzeichnisGesetz vom 29. September 2005 über den Förderbeitrag für den
Musikschulaufwand im Lande (Kärntner Landesmusikschul-
Förderbeitragsgesetz - K-LMFG)
LGBl Nr 92/2005

Sofortabfrage ohne Anmeldung!

Jetzt Abfrage starten